هرکه بدین سرای درآمد نانش دهید و از عقیده اش مپرسید چراکه آنکه در نزد خدا به جان ارزد در نزد ما به تکه نانی همی ارزد

كورشي پيدا نخواهد شد دريغ***كاشكي اسكندري پيدا شود

چند وقت قبل بزرگترين ساندويچ شتر مرغ دنيا تو پارك ملت جهت درج در كتاب ركوردها آماده شد

مردم متمدن هم وطن هم در مقابل دوربينهاي رسانه هاي دنيا خوب آبرو داري كردن

اين عكس از خبرگزاري رويترز همراه با مقاله اي شرم آور روي خبرها رفت

حالا تو ذهن ما بينندها چندتا مسئله مطرحه
1-آقاهه گشنشه؟
2-خانمه گشنشه؟
3-كيف خانمه پر از غذاست؟
4- آقا آبيه خيلي روشنفكره؟
5- همه دارن براي عدم اسراف تلاش مي كنن؟
6- آشپز فرار كرده؟
7- اگه دست آقا آبيه به چاقو برسه واي به حال بقيه
8- آقا سبزه بجز دستش بقيه جاهاش خوب كار ميكنه
9- خانمه داره براي احقاق حق زنان دفاع ميكنه
10- آزادي تو ايران نيست
11- اين تصاوير براي كانال xxl تهيه شده
12- بدبخت شتر مرغه اگه بال پريدن داشت فرار مي كرد
13- بچه هاي خانمه نون ندارن بخورن
14- باباي آقا آبيه به اون ادب ياد نداده
15- بالا خره نفهميديم آقا سبزه داره چكار ميكنه
16- همه دنبال يك تكه نون حلال هستن
17- غربيها حساب دستشون اومده
18- رفتن تو كتاب ركورد از آبرو هم مهمتره
19-بابا يه تيكه به اين بدبخت سبزه بدين بره پي كارش زن مردم ...
20- همه ما وقتي از تمدن حرف ميزنيم 2500 سال پيش رو وسط ميكشيم

هیچ نظری موجود نیست: