هرکه بدین سرای درآمد نانش دهید و از عقیده اش مپرسید چراکه آنکه در نزد خدا به جان ارزد در نزد ما به تکه نانی همی ارزد

سلام خاتمی نژاد

سلام رئيس جمهور هاله تان خوب است هنوز در پي گفتگو با تمدنها هستيد . امسال عباي شكلاتي مي پوشيد يا كاپشن كرم.امسال شعار مردم سالاريست يا مهرورزي . امسال دانشجو خوب است يا جيز امسال بسيجي خوب است يا جيز. امسال چه سالي است؟
اگر از احوالات ما جويا باشيد توپ توپيم مخصوصا در اداره جات دولتي . اگر از احوالات پدرو مادرمان خواسته باشيد الحمدالله خوب در آمده اند .
من يك عدد م. پارسا هستم سه ساله از ايران كه بنا بر وظيفه انساني شروع كرده ام به گريه. مترجمم بابام مي باشد چون شما معني گريه هاي من را نمي فهميد اگر يك جاهايي مثل بزرگها نوشته بود پاي خودش.
آقاي رئيس جمهور جان مادرتان به فكر ما هم باشيد . ما بچه ها احتياج به بازي داريم . خسته شديم از بس كه اخمهاي بابا مان را ديديم . باباي ما ديوانه شده است . روزنامه كه مي خواند سرش را به ستون وسط خانه ميزند . تلویزيون كه مي بيند سرش را به ستون مي زند. راديو كه گوش مي دهد سرش را به ستون مي زند . از خريد كه برميگردد سرش را به ستون مي زند بيچاره ستون .
من شما را دوست دارم چون شما هم مثل باباي من در عرض چند سال موهايتان سفيد شده . وقتي از بابا مي پرسم چرا موهايت سفيد شده مي گويد براي اينكه مادرت ديگر دوستم ندارد و موهاي سفيد مرا نمي چيند ولي من خوب مي دانم كه سفيدي موهاي بابا از دغدغه هايي است كه براي اداره امور خانه دارد مثل شما كه سفيدي موهايتان و ريشهايتان به خاطر امور كشور است. البته ريش شما خيلي خوشگل سفيد شده مرا ياد آن بازيگر هندي مي اندازد . باباي من باباي خوبي است من مي دانم كه دلش براي ما مي سوزد ولي دورو بري ها نمي گذارند مادرم اين را گفته مادرم مي گويد بابا خودش خوبه ولي اين دوستها اغفالش مي كنند ما ياد ضرب المثل مگس و شيريني مي افتيم. . ديروز در خيابان يك راننده تاكسي با يك مسافر دعوايش شد ولي نمي دانم چرا هردو به شما حرف بد زدند. انگاري خودشان خواهر و مادر ندارند . من داد زدم بابا چرا به رئيس جمهور محبوب فحش مي دهيد شايد او هم مثل باباي من آدم خوبي است ولي اطرافيان نمي گذارند.
رئيس جمهور خوبم جان مادرتان مواظب اطرافيان باشيد. جان مادرتان نگذاريد شعار اصلاحات بدهند بعد بروند در شوراي شهر بر سر دستمزدشان تو سر هم بزنند . جان مادرتان نگذاريد دم از اصول بزنند و لي با اسرائيلي ها احساس برادري كنند. جان مادرتان نگذاريد اطرافيان به اسم آزادي بيان به چادر مادر مان توهين كنند . جان مادرتان نگذاريد اطرافيان هاله بر سرتان بگذارند و يواشكي به ريش خوشگل شما بخندند . جان مادرتان نگذاريد به اسم دين پاسارگاد را زير آب كنند . جان مادرتا نگذاريد به خاطر ايران به شهيدان فحش بدهند. ما بچه ها ايران را با تمام داشته هايش مي خواهيم ما شهيد همت را در كنار تخت جمشيد دوست داريم . ما آرش كمانگير را بر مناره مسجد دوست داريم . مي دانم كه خيلي خانواده دوست هستيد به خاطر همين هم اجازه مي دهيد داداشتان و خواهرتان يك شبه وارد سياست شوند . نمي دانم اين كرامت شماست يا پررويي و بي عرضه گي داداشتان است . پدر و مادر ما شما را دوست داشته اند كه شما را انتخاب كرده اند داداش و خواهرو جد و آباد شما را كه دوست نداشته اند. يك روز داداشتان سر از شوراي شهر در مي آورد ، يك روز از بازرسي ويژه من در تلوزيون ديده ام كه امام علي دست برادر خودش را داغ كرد ولي شما آدم خوبي هستيد كه نه تنها داغ نمي كنيد بلكه كليد بيت المال را هم به دستش مي دهيد.
رئيس جمهور محبوب جان مادرتان يك روز عباي شكلاتيتان را كنار بگذاريد تا ناشناس به محله ما بيائيد تا ببينيد گوجه فرنگي كيلويي 1000 تومن هم بيشتر است . تازه خانه ما از خيابان پاستور هم پائين شهر تر است. آنقدر داداشهايتان براي شما خريد كرده اند كه قيمت اجناس را نمي دانيد. جان مادرتان اگر امسال هم رئيس جمهور شديد به حرف داداشها گوش ندهيد آخه نا سلامتي خودتان عقل داريد. آنقدر داداشها در گوش شما مثبت نمايي كرده اند كه واقعا فكر مي كنيد باباي ما هيچ مشكلي ندارد. بيچاره باباي ما بيچاره مادر ما بيچاره ما بيچاره ستون وسط خانه.

هیچ نظری موجود نیست: