هرکه بدین سرای درآمد نانش دهید و از عقیده اش مپرسید چراکه آنکه در نزد خدا به جان ارزد در نزد ما به تکه نانی همی ارزد

بصیرت

سوز تشنگی را می شود تحمل کرد
درد جهالتشان را چه کند
وقتی فکر می کنند غرق بصیرتند

۵ نظر:

سمانه گفت...

واقعا!
واقعا همینه!
هنوزم ادامه داره!

فرشاد گفت...

جهالت و جهالت و جهالت .

مطهره گفت...

و با پافشاری روی جهالتشان همه چیز و همه جا را به آتش میکشند

داریوش گفت...

امان از دست این نخبگان بی بصیرت

قوال گفت...

بزرگترین آفت روح انسان جهالت است.
از اینکه تاکید بر دانایی دارد در حالی که هیچ نمی داند.