هرکه بدین سرای درآمد نانش دهید و از عقیده اش مپرسید چراکه آنکه در نزد خدا به جان ارزد در نزد ما به تکه نانی همی ارزد

ما كوچولوها همه فرنود هستيم

حالا هي اين شوشول بي صاحاب فرنود را بُلد كنيد و بخنديد و لذت ببريد.ما كوچولوها همين هستيم.دنياي ما به همين قشنگي مي باشد.دنياي شما كه به اين قشنگي نمي باشد دلتان بسوزد.دنياي ما راست است مثل كف دستهاي كوچولومان.به جاي مسخره كردن ما كوچولوها بنشينيد و يك بار ديگر فيلم فرنود را ببينيد.وقتي فرنود حرف راست مي زند.قيافه بچه ها را نگاه كنيد،هيچ كس تعجب نميكند برعكسِ خاله ها و عمو ها و دكورها و حتي آن موش عروسكي كه همگي دروغ هستند، چون زبان مشترك ما كوچولوها زبان راستگويي مي باشد.ما كوچولوها وقتي جيش ميكنيم با شوشولمان جيش ميكنيم حالا اگر شما با ماشين لباسشوئي تان جيش ميكنيد به ما ربط ندارد.شما مي توانيد ماشين لباسشوئيتان را خودتان روشن كنيد يا بدهيد دست يكي ديگر كه برايتان روشن كند ولي ما كوچولوها دروغ نمي گوئيم.اگر آن خاله كذايي منتظر بود كه فرنود بگويد بند كفشش را خودش ميبندد كور خوانده است.ما فرنودها دمپائيمان را هم برعكس مي پوشيم چه برسد به گره زدن بند كفشهايمان.
حالا براي مسخره بازي برويد و توي فيس بوك عضو صفحه "فرنود راستگو" شويد اصلا برويد و جنبش فرنود راستگو راه بيندازيد يا صد هزار بار فيلم را دانلود كنيد يا مقاله اينقدري بنويسيد در رابطه با شباهت ماشين لباسشويي و رحيم مشايي.ولي وقتي خنده و مسخره بازيتان تمام شد بنشينيد و به دنياي ما حسودي كنيد.بنشينيد و يادتان بيايد كه روزي شما هم مثل فرنود پاك و ساده بوديد.نه تفنگِ راست راستكي داشتيد نه دسته چك نه پول نه قدرت نه باتوم نه رسانه .....نه ماشين لباس شوئي هايي كه براي ارضاء اش هر غلطي بكنيد و هر ظلمي روا داريد و هر دلي را بشكنيد.
ما كوچولوها شوشول هايمان را خودمان ميشوئيم .تا بتركد چشمتان.