هرکه بدین سرای درآمد نانش دهید و از عقیده اش مپرسید چراکه آنکه در نزد خدا به جان ارزد در نزد ما به تکه نانی همی ارزد

باز هم بوي مهر

ما رسم داريم هر سال يك بار آن هم اول مهر بياييم اينجا و يك پست بنويسيم و برويم تا سال بعد .درست مثل انواع و اقسام رئيس جمهورها روز اول مهر به مدرسه ميروند و با چكش به يك تكه آهن مي كوبند و جيغ و دست و هورا و ميروند تا سال بعد و ما دانش پژوهان تشته علم را ول ميكنند به امان خدا زير دست يك سري آدم بزرگ كه فكر ميكنند شغلشان شغل انبياست و با ما آن ميكنند كه انبيا قبل از بعثتشان با زير دستانشان ميكردند.
الان كه اين پست را دوباره خواندم ديدم كه  راضي نمي باشيم.پستي كه تويش احمدي نژاد نداشته باشد پست نمي باشد.

۱ نظر:

Bambang Tri گفت...

hy, I am happy to visit your page,I like to look at the content of this page,you may treus provide the latest content on this website,I wait.thank you and all success and good...luck